Psychomotorisch therapeut

Zie jij jezelf werken met mensen met een verstandelijke beperking?

Bij Arduin bieden wij zorg en werk voor (jonge) mensen met een verstandelijke beperking dan wel met ook een meervoudige beperking of gedragsproblematiek. Op sommige locaties staan gedragsproblematiek of psychiatrische aandoeningen voorop. Tevens zijn er locaties waar kinderen en jongeren worden begeleid en worden cliënten thuis ondersteund.
Aantal uur
24
Wat je doet

Als psychomotorisch therapeut (PMT) verzorg je individuele therapie gericht op de hulpvraag van de cliënt, waarbij rekening gehouden moet worden met een disharmonisch profiel en eventueel gedragsproblematiek. De therapie richt zich voornamelijk op emotieregulatie, herkennen en reguleren, hulpvragen en grenzen aangeven. De therapie vindt ofwel plaats op een externe locatie of bij de cliënt op locatie. Je werkt hierin nauw samen met de andere ondersteuners van de cliënt en de gedragsdeskundige over de voortgang en evaluatie van de therapie.

Je zorgt ervoor dat de PMT binnen Arduin zichtbaar is en draag je zorg voor een zo goed mogelijke generalisatie naar de woning van de cliënt.

Taken;
- Je verricht psychomotorische observatie en onderzoek met als doel het bepalen van de wenselijkheid/noodzaak van psychomotorische therapie voor de cliënt. Observeert de cliënt in zijn omgang met ruimte, materialen en analyseert de observatiegegevens;

- Je bespreekt de resultaten uit de observatie binnen het multidisciplinair team en levert een bijdrage aan het bijstellen en/of vaststellen van algemene behandeldoelen van de cliënt.

- Je stelt binnen de kaders van het multidisciplinair ondersteuningsplan zelfstandig het psychomotorisch deelbehandelplan op en bepaalt hierbij de werkwijze en aanpak van de therapie;

- Je verricht de therapie door een therapeutische relatie aan te gaan en maakt daarbij gebruik van methoden en technieken uit de psychomotorische therapie (lichaams- en bewegingsgeoriënteerde methoden);

- Je bewaakt de continuïteit van de behandeling, evalueert de resultaten, stelt de therapie zo nodig tussentijds bij en rapporteert aan het multidisciplinair team;

- Je ontwikkelt nieuwe programma’s en werkwijzen voor de doelgroepen en stelt observatie-items bij;

- Je levert een bijdrage aan beleidsontwikkeling op het vakgebied;- levert desgevraagd een bijdrage aan de gegevensverzameling ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

- Je beheert de ruimte waar de therapieën uitgevoerd worden evenals de materialen, controleert de kwaliteit daarvan ten aanzien van doelmatigheid, hygiëne en veiligheid en signaleert gebreken;

- Je doet voorstellen met betrekking tot bestellingen van nieuw materiaal; 

- Je verricht registratieve werkzaamheden.

Team

Je functie valt binnen het cluster Zorginhoudelijke Ondersteuning en ontvangt leiding van de manager Zorginhoudelijke ondersteuning. Je werkt nauw samen met de andere psychomotorische therapeut, de gedragsdeskundige en de groepsleiding van de woning. Samen met je collega’s lever je dagelijks de best mogelijke zorg voor onze cliënten.

Wij vragen

- een opleiding HBO psychomotorisch therapeut (psychomotorisch kindertherapeut of bewegingswetenschapper met minor PMT);

- empathisch en tactisch vermogen;

- in staat zelfstandig te werken;

- beschikt over eigen vervoer;

- kan omgaan met conflicten en weerstand;-kennis van problematiek die komt kijken bij een licht verstandelijke beperking;-kennis van en affiniteit met psychiatrie is een pré.

Arduin biedt jou

- Een aanstelling voor een jaar en bij voortzetting mogelijkheid tot omzetting naar onbepaalde tijd;

- Een salaris conform de CAO-gehandicaptenzorg, inschaling in FWG 55 (min, €2.662,- tot max €3.928,-).

- Een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, zoals een cafetaria-regeling, reiskostenvergoeding en mogelijkheid tot fiscale uitruil reiskosten.

Vacature nummer
63
Meer informatie?

Stel je vraag dan via de mail aan een Psychomotore therapeut Siebe Doop sdoop@arduin.nl of bel 0118-434500.