Meer over Cliëntenraad

Bekijk het jaarverslag van 2018 (.PDF)
Bekijk het jaarverslag van 2017 (.PDF)

De Cliëntenraad overlegt met de Raad van Bestuur over het beleid rondom de zorg. Omdat Arduin enorm in ontwikkeling is, worden er veel zaken aan ons voorgelegd.

Terugblik 2018

De cliëntenraad vraagt aandacht voor zorgelijke situaties. Want ook wij ervaren die en krijgen meldingen daarover. We kiezen ervoor niet via de media de aandacht te zoeken. Wel sloten we aan bij het gezamenlijk persmoment op 23 september. 

PZC 25-9-2018:  De cliëntenraad, bestaand uit familieleden van cliënten van Arduin, blijft kritisch. "We hebben drie jaar geleden ingestemd met de veranderde koers", zegt secretaris Josephine van Belzen. "Maar bij de uitvoering zien we heel veel zaken niet goed gaan."  Daarbij gaat het onder meer om de verhuizingen naar andere locaties en vooral de communicatie met de cliënten. "We blijven in gesprek met de raad van bestuur, maar we hebben echt wel meningsverschillen over hoe zaken gaan." Daarbij schort het zeker niet aan de inzet van het personeel. ,,Die mensen doen hun stinkende best om het werk goed en met veel passie te blijven doen", zegt Van Belzen.

Ervaart u problemen? Laat het ons weten via clientenraad@arduin.nl

Belangrijke zaken dit jaar

  • De vastgoedstrategie en verhuizingen van cliënten
  • Het nieuwe vervoer
  • Communicatie

Vastgoedstrategie

De visie van Arduin: realiseren van 16 kernen in Zeeland  (‘de bloemen’). Woningen worden geclusterd om efficiënter en betaalbare zorg te bieden. Arduin wil veel bestaande locaties sluiten. De CR probeert positief kritisch mee te denken. We hebben onze zorgen geuit over verhuizingen van cliënten. Een verhuizing is immers zeer ingrijpend. Daarom is de CR geen voorstander van tijdelijke locaties omdat dat extra verhuizingen betekent voor cliënten.

Een vertegenwoordiger van de CR zit in de Klankbordgroep Verhuizingen.

De CR volgt of alle ingebrachte klachten zorgvuldige aandacht krijgen.

Veranderingen wonen

De CR blijft bij het standpunt dat cliënten zijn gebaat bij kleinschalig wonen. Met zorg door medewerkers die hen kennen. Meerdere kleine groepen van 6 à 8 cliënten kunnen wel geclusterd bij elkaar wonen. Zo kan Arduin toch financieel voordeel halen op de personele inzet. Arduin koerst echter naar grotere groepen cliënten, als eerste toegepast in de nieuwe definitieve locatie: adrz – Joost de Moor Vlissingen.

Vervoer

De CR vindt dat in het nieuwe plan nog veel onzekere factoren zitten. Bovendien is het succes van het plan afhankelijk van de efficiencyslag van Arduin zelf. Arduin heeft echter verzekerd dat van het vervoersdrama eind 2017 is geleerd. Er is een grondige evaluatie geweest. De CR heeft geadviseerd zorgvuldig te communiceren naar cliënten en vertegenwoordigers. En om zorgvuldig om te gaan met de belangen van cliënten.

Cluster ZorgIntensief

De CR werd helaas niet betrokken bij de veranderingen. Om financiële redenen sluit Arduin twee woningen per 1 juli: Van ’t Hofweg in Gapinge en Julianastraat in Kortgene. Uiteindelijk zijn de plannen alsnog goed doorgesproken. Doel van Arduin is om in Zeeland kwalitatieve zorg te blijven bieden aan een complexe groep jeugdige cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Nieuwe voorzitter CR

Jacques Suurmond trad per 1 juni af aan het einde van zijn zittingsperiode. René Molenaar is de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad. Hij was 8 jaar wethouder in de gemeente Veere. Hij is nu terug bij het Ministerie van Onderwijs, als Inspecteur en wil zich daarnaast graag inzetten voor cliënten van Arduin.

De CR zoekt ook nog nieuwe leden. Laat uw stem horen en praat mee!

Hoe krijgt de cliëntenraad informatie?

De leden praten met cliënten, familieleden, leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers. Ze houden hun oren en ogen open en zijn alert op signalen die zij opvangen.

Een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Contact:   clientenraad@arduin.nl