Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Arduin. In deze raad zitten familieleden van cliënten, met een onafhankelijk voorzitter. De cliëntenraad overlegt met de bestuurder van Arduin over het beleid rondom de zorg. 

Clientenraad

Deelraad voor cliënten 

Arduin vindt het belangrijk dat cliënten ook medezeggenschap hebben binnen de organisatie. Daarom is er ook een deelraad voor cliënten. Het is de bedoeling nog meer deelraden op te richten.

Aanmelden cliëntendeelraad

Geef aan je persoonlijk regisseur door dat je graag wil deelnemen aan de cliëntendeelraad. Na je aanmelding volg je een introductietraning. Deze krijg je op het Leercentrum in Middelburg. Je leert dan wat de termen medezeggenschap en participatie betekenen. Daarna volg je nog een training. Je leert dan hoe je vergadert en hoe je een vergadering voorbereidt. Ook leer je hoe je je eigen mening kan geven. Na je training krijg je natuurlijk ook een certificaat.

Lees meer over de Cliëntenraad