Een klacht indienen

We willen graag dat je tevreden bent. Maar wat als dat niet zo is? Of als je een klacht hebt? Dan wil je graag dat er een oplossing komt. Het is belangrijk om erover te praten.

Je kunt praten met je begeleider, je persoonlijk regisseur of de clustermanager. Er kan een vertrouwenspersoon bij het gesprek aanwezig zijn om je te ondersteunen.

Wat doe je met een klacht?

Helpt praten niet? Of ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je een brief schrijven over je klacht. De vertrouwenspersoon kan je daarbij helpen. Of je ouder/vertegenwoordiger helpt je daarbij. Je stuurt de brief naar de klachtencommissie. De klachtencommissie bestaat uit mensen die niet bij Arduin werken. Het adres is Klachtencommissie Arduin, t.a.v. secretariaat klachtencommissie, Postbus 85, 4330 AB Middelburg. Of stuur een e-mail naar: klacht.zeeland@arduin.nl.

Gelet op de actuele situatie bij Arduin, waarin hard gewerkt wordt om de kwaliteit van zorg weer op peil te brengen, kunt u zich met individuele klachten over de kwaliteit van zorg rechtstreeks richten tot de bestuurder van Arduin. Voor andersoortige klachten kunt u zich zoals gebruikelijk richten tot de klachtencommissie.

Wat gebeurt er met je klacht?

De klachtencommissie praat met jou. Ze praten ook met mensen waar de klacht over gaat. Daarna krijg je een brief met een advies hoe je klacht opgelost kan worden. Ook de bestuurder van Arduin krijgt een advies van de commissie. Hij beslist hoe hij de klacht gaat oplossen. Hij laat dit ook aan je weten. De mensen waar de klacht over gaat, krijgen hier ook een bericht van.

Ben je nog niet tevreden?

Kijk dan voor meer informatie op: www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/klachtenwijzer. 

Bekijk hier het volledige klachtenreglement