Cliëntenraad

Bij ’s Heeren Loo is de medezeggenschap van de cliëntenraad als volgt geregeld, ook voor de regio Zeeland.

• er is een vertegenwoordigersdeelraad, die bestaat uit verwanten (vertegenwoordigers) van cliënten;
• er is een cliëntendeelraad, die bestaat uit cliënten.

Bekijk het jaarverslag van 2019 (.PDF)

Deze twee deelraden vormen samen de regionale cliëntenraad

De regionale cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten. De vertegenwoordigersraad overlegt met de directie over het beleid rondom de zorg. Samenstelling vertegenwoordigersdeelraad:
Josephine van Belzen, voorzitter
Elly Mous-Heijboer, vice-voorzitter
Rinus de Kok
Sandra van der Waal
Ellen Kengen 
Aart de Groot
Leintje Vermeulen-Geschiere
Amanda Heijboer-Kik, ambtelijk secretaris

Contact met de CR?

U kunt ons mailen: clientenraad@arduin.nl Of bel met Amanda Heijboer-Kik: 06 – 12 27 31 80

De vertegenwoordigersdeelraad is nog op zoek naar een lid! Heeft u interesse? Neem dan contact met ons op. 

Informatie van de achterban

De leden van de vertegenwoordigersdeelraad  praten met cliënten, familieleden, leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers van ’s Heeren Loo regio Zeeland. Ze houden hun oren en ogen open en zijn alert op signalen die zij opvangen. Wij horen graag wat u bezighoudt.

Aanmelden cliëntendeelraad

Voor de cliëntendeelraad zijn we nog op zoek naar leden. Geef aan je persoonlijk begeleider  door dat je graag wil deelnemen aan de cliëntendeelraad.

Advies over fusie met ’s Heeren Loo

De cliëntenraad heeft positief geadviseerd over de fusie. Het Continuïteitsplan 2019-2024 is de basis voor behoud van zorg aan cliënten in Zeeland. Het plan betekent wel een radicale wijziging en een grote omschakeling in onroerend goed en dus in wonen en locaties dagbesteding.

Onze insteek is positief en gericht op een mooie toekomst voor de cliënten. Bovendien zagen we geen ander alternatief. Dit houdt echter niet in dat wij hiermee een advies uitbrachten over alle in het Continuïteitsplan genoemde onderwerpen. Met de directie is afgesproken dat de CR gedurende het gehele omvormingstraject steeds tijdig een adviesvraag zal ontvangen voor elk daarvoor in aanmerking komend onderwerp.

De CR heeft nog expliciet aandacht en oplossingen gevraagd, gedurende de hele transitieperiode, voor bestaande problemen.