Cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de algemene belangen van alle cliënten van Arduin. In deze raad zitten familieleden van cliënten, met een onafhankelijk voorzitter. De cliëntenraad overlegt met de bestuurder van Arduin over het beleid rondom de zorg. 

Samenstelling:

  • René Molenaar, onafhankelijk voorzitter (per 1-7-2018)
  • Amanda Heijboer-Kik, ambtelijk secretaris
  • Josephine van Belzen
  • Elly Mous-Heijboer
  • Rinus de Kok
  • Sandra van der Waal
  • Ellen Kengen
  • Aart de Groot
Clientenraad Arduin januari 2019

v.l.n.r. Aart de Groot, Rinus de Kok, René Molenaar, Josephine van Belzen, Sandra van der Waal, Elly Mous, Ellen Kengen

Advies over bestuurlijke fusie met ’s Heeren Loo

De Raad van Bestuur heeft ons ter advies voorgelegd het voorgenomen besluit tot een bestuurlijke fusie met ’s Heeren Loo. Ook ontvingen wij het Continuïteitsplan 2019-2024. Dit plan is de basis voor behoud van zorg aan cliënten in Zeeland. Het plan betekent wel een radicale wijziging en een grote omschakeling in onroerend goed en dus in wonen en locaties dagbesteding.

Onze insteek is positief en gericht op een mooie toekomst voor de cliënten. Bovendien zien we geen ander alternatief. Daarom heeft de cliëntenraad positief geadviseerd over het voorgenomen besluit tot de fusie.

Dit houdt echter niet in dat wij hiermee een advies uitbrengen over alle in het Continuïteitsplan genoemde onderwerpen. Met de RvB is afgesproken dat de CR gedurende het gehele omvormingstraject steeds tijdig een adviesvraag zal ontvangen voor elk daarvoor in aanmerking komend onderwerp.

De CR heeft nog expliciet aandacht en oplossingen gevraagd, gedurende de hele transitieperiode, voor bestaande problemen.

Arduin verkeert in een spannende periode 

De CR wordt goed geïnformeerd over de ontwikkelingen en we volgen die op de voet. Er is veelvuldig overleg met interim-directeur Gerton Heyne. De CR is blij met de financiële steun van het Rijk, maar de problemen zijn daarmee nog niet voorbij. Het is nodig dat de kwaliteit van de zorg voor een langere periode omhoog gaat. De CR is daarom blij dat Arduin mogelijk gaat samenwerken met de landelijke zorgorganisatie 's-Heeren Loo, daarmee is er nu wel perspectief op verbeteringen.

Nieuwe voorzitter CR

René Molenaar is per 1 juli 2018 voorzitter van de cliëntenraad. Hij was 8 jaar wethouder in de gemeente Veere en is nu terug bij het Ministerie van Onderwijs, als Inspecteur. Hij wil zich daarnaast graag inzetten voor cliënten van Arduin.

Informatie van de achterban

De leden van de CR praten met cliënten, familieleden, leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers van Arduin. Ze houden hun oren en ogen open en zijn alert op signalen die zij opvangen.

Contact met de CR?

U kunt ons mailen: clientenraad@arduin.nl / Of bel met Amanda Heijboer-Kik: 06 – 12 27 31 80

Deelraad voor cliënten 

Arduin vindt het belangrijk dat cliënten ook medezeggenschap hebben binnen de organisatie. Daarom is er ook een deelraad voor cliënten. Het is de bedoeling nog meer deelraden op te richten.

Aanmelden cliëntendeelraad

Geef aan je persoonlijk regisseur door dat je graag wil deelnemen aan de cliëntendeelraad. Na je aanmelding volg je een introductietraning. Deze krijg je op het Leercentrum in Middelburg. Je leert dan wat de termen medezeggenschap en participatie betekenen. Daarna volg je nog een training. Je leert dan hoe je vergadert en hoe je een vergadering voorbereidt. Ook leer je hoe je je eigen mening kan geven. Na je training krijg je natuurlijk ook een certificaat.

Lees meer over de Cliëntenraad