Verhuizen bij Arduin

Soms wil of moet je verhuizen. Bij een verhuizing van de woning, je werkplek of dagbesteding komt veel kijken. Daarom hebben we in een verhuisplan beschreven hoe dat gaat. Wat kan je als cliënt verwachten en wat verwacht Arduin van jou?

Verhuizing

Eén aanspreekpunt

De persoonlijk regisseur is het aanspreekpunt voor cliënten en hun familie. De persoonlijk regisseur is vanuit Arduin de persoon die alle communicatie coördineert. Tussen de cliënt, zijn familie en Arduin.

Financiële zekerheid

Als een cliënt verhuist omdat Arduin de locatie sluit, dan ondervindt de cliënt daar geen financieel nadeel van. Hoe dit precies wordt geregeld, staat in het verstrekkingenbeleid van Arduin en wordt uitgelegd aan de cliënt.

Financieel gezond voor Arduin

Arduin vindt het belangrijk dat iedere locatie financieel gezond is. Dat betekent dat de kosten van de locatie niet hoger mogen zijn dan de inkomsten. We noemen dit ook wel ‘een sluitende exploitatie’.

Samen zorgvuldig wegen

Er kan spanning bestaan tussen de hierboven geformuleerde uitgangspunten. Arduin en de cliënt wegen samen de uitgangspunten zorgvuldig. En samen zoeken we naar de oplossing met de meeste balans.

Reden voor verhuizing

Een cliënt kan verhuizen om vier redenen:

  1. De cliënt wil zelf verhuizen of een andere werkplek/dagbesteding
  2. De woning of werkplek/dagbesteding past niet meer bij de ondersteuningsvraag of leervraag van de cliënt.
  3. De woning of werkplek/dagbesteding past niet meer in het huisvestingsplan van Arduin. Arduin kiest er daarom voor de locatie te sluiten.
  4. Andere redenen waardoor Arduin niet langer over een locatie kan beschikken
     

Bekijk hier het verhuisplan van Arduin