Meer over Cliëntenraad

Bekijk het jaarverslag van 2017 (.PDF)

Samenstelling

  • René Molenaar, onafhankelijk voorzitter (per 1-7-2018)
  • Josephine van Belzen, secretaris
  • Huib Simonse, lid
  • Cissy Koppejan-Visser, Lid
  • Elly Mous-Heijboer, Lid
  • 2 vacatures

De Cliëntenraad wordt ambtelijk ondersteund door Angelique Lapré. Zij is bereikbaar onder nummer: 06 - 53472469.

De Cliëntenraad overlegt met Raad van Bestuur Peter van Wijk over het beleid rondom de zorg. Omdat Arduin enorm in ontwikkeling is, worden er veel zaken aan ons voorgelegd.

De cliëntenraad zoekt versterking

Bent u bijvoorbeeld juridisch goed onderlegd, goed in financiën, strategisch sterk, of heeft u bestuurlijke ervaring? Of positief kritisch en zeer betrokken? Niet alleen ouders van cliënten komen in aanmerking, ook broers of zussen zijn van harte welkom.

Voelt u zich aangesproken? Meer informatie en aanmelden (.PDF)

Belangrijke zaken dit jaar

  • De vastgoedstrategie en verhuizingen van cliënten
  • Het nieuwe vervoer
  • Communicatie

Vastgoedstrategie

De visie van Arduin: realiseren van 16 kernen in Zeeland  (‘de bloemen’). Woningen worden geclusterd om efficiënter en betaalbare zorg te bieden. Arduin wil veel bestaande locaties sluiten. De CR probeert positief kritisch mee te denken. We hebben onze zorgen geuit over verhuizingen van cliënten. Een verhuizing is immers zeer ingrijpend. Daarom is de CR geen voorstander van tijdelijke locaties omdat dat extra verhuizingen betekent voor cliënten.

Een vertegenwoordiger van de CR zit in de Klankbordgroep Verhuizingen.

De CR volgt of alle ingebrachte klachten zorgvuldige aandacht krijgen.

Veranderingen wonen

De CR blijft bij het standpunt dat cliënten zijn gebaat bij kleinschalig wonen. Met zorg door medewerkers die hen kennen. Meerdere kleine groepen van 6 à 8 cliënten kunnen wel geclusterd bij elkaar wonen. Zo kan Arduin toch financieel voordeel halen op de personele inzet. Arduin koerst echter naar grotere groepen cliënten, als eerste toegepast in de nieuwe definitieve locatie: adrz – Joost de Moor Vlissingen.

Arduin in de media

De cliëntenraad heeft veel overleg met de Raad van Bestuur. We vragen aandacht voor zorgelijke situaties. Want ook wij ervaren die en krijgen meldingen daarover. We kiezen ervoor niet via de media de aandacht te zoeken.

Ervaart u problemen? Laat het ons weten via clientenraad@arduin.nl

Vervoer

De CR vindt dat in het nieuwe plan nog veel onzekere factoren zitten. Bovendien is het succes van het plan afhankelijk van de efficiencyslag van Arduin zelf. Arduin heeft echter verzekerd dat van het vervoersdrama eind 2017 is geleerd. Er is een grondige evaluatie geweest. De CR heeft geadviseerd zorgvuldig te communiceren naar cliënten en vertegenwoordigers. En om zorgvuldig om te gaan met de belangen van cliënten.

Cluster ZorgIntensief

De CR werd helaas niet betrokken bij de veranderingen. Om financiële redenen sluit Arduin twee woningen per 1 juli: Van ’t Hofweg in Gapinge en Julianastraat in Kortgene. Uiteindelijk zijn de plannen alsnog goed doorgesproken. Doel van Arduin is om in Zeeland kwalitatieve zorg te blijven bieden aan een complexe groep jeugdige cliënten met een licht verstandelijke beperking.

Nieuwe voorzitter CR

Jacques Suurmond trad per 1 juni af aan het einde van zijn zittingsperiode. René Molenaar is de nieuwe voorzitter van de cliëntenraad. Hij was 8 jaar wethouder in de gemeente Veere. Hij is nu terug bij het Ministerie van Onderwijs, als Inspecteur en wil zich daarnaast graag inzetten voor cliënten van Arduin.

De CR zoekt ook nog nieuwe leden. Laat uw stem horen en praat mee!

Hoe krijgt de cliëntenraad informatie?

De leden praten met cliënten, familieleden, leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers. Ze houden hun oren en ogen open en zijn alert op signalen die zij opvangen.

Een vergadering bijwonen? U bent van harte welkom om een vergadering bij te wonen.

Contact:   clientenraad@arduin.nl   / Of bel: 06-51286872