Visie en missie

Onze visie is: iedereen doet mee. Ieder mens, met of zonder beperking, heeft het recht om gelukkig te zijn, kansen te krijgen en zelf keuzes te maken. Dat noemen wij Kwaliteit van Bestaan. Ook mensen met een beperking willen regie hebben over hun leven. Eigen keuzes maken in waar je woont, waar je werkt, met wie je omgaat en wat je doet in je vrije tijd. Dat noemen we inclusie. Arduin ondersteunt cliënten en hun netwerk in het deelnemen aan de samenleving en spreekt hen aan op hun mogelijkheden. 

Missie: Bijzonder gewoon

De missie van Arduin is om de cliënt én de samenleving te ondersteunen en aan te spreken op verantwoordelijkheden om tot een inclusieve samenleving te komen. Arduin wil dit zoveel mogelijk organiseren vanuit reguliere voorzieningen in plaats van speciale voorzieningen.

In de ondersteuning aan cliënten gaan we uit van ieders mogelijkheden en talenten. Elk individu is anders en uniek. We zoeken actief naar alternatieve oplossingen en denken in kansen. Soms kan iets niet op een bepaalde manier. Dan spreken we onze cliënten daarop aan. Empowerment, grenzen leren bewaken en het zoeken naar alternatieven: het is allemaal onderdeel van de Kwaliteit van Bestaan.

‘Gewoon wat kan, bijzonder wat moet’ is steeds het uitgangspunt. Dit betekent keuzevrijheid binnen de grenzen van wat maatschappelijk ‘gewoon’ wordt geacht. We praten niet over cliënten, we praten mét cliënten. En met het sociale systeem rondom de cliënt, zoals familie en mensen in de wijk.

Participatie: richten op de buitenwereld

In de huidige maatschappij is participatie steeds belangrijker. Als Arduin zullen we nog beter moeten aansluiten bij de veranderende vraag. Dit betekent dat wij meer naar buiten gericht gaan werken en mogelijkheden zoeken voor onze cliënten in buurt, wijk en omgeving voor wonen, zorg/behandeling, werken, reizen, leren en vrije tijd. Arduin wil reguliere systemen zoals onderwijs, bedrijven en wijken ondersteunen, zodat cliënten hun talenten daar kunnen inzetten en ontwikkelen en zo gewoon mogelijk mee kunnen doen in de samenleving.

Kernwaarden

Arduin handelt vanuit de volgende kernwaarden: Betrokken, Verantwoordelijk, Ontwikkelen en Verbinden.