Organisatie

Bij Arduin werken zo'n 1100 medewerkers iedere dag met veel passie, professionaliteit en betrokkenheid aan de Kwaliteit van Bestaan van onze cliënten. Zij werken op onze woningen, op de dagbesteding, bij onze bedrijven, het gezondheidscentrum, in een van onze behandelcentra of op het service center.

Stichting Graniet

Stichting Graniet is een vriendenstichting van Arduin. De stichting is op 4 december 2012 opgericht. Deze stichting vindt het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking mee kunnen doen met de leuke dingen in het leven. De stichting wil cliënten van Arduin iets extra's bieden op het gebied van vrijetijdsbesteding, leren, sport en spel en aanpassing aan de leefomgeving. 

De Stichting Graniet zet zich in om activiteiten en secundaire behoeften van cliënten van Arduin te faciliteren en financieel te ondersteunen. Wij financieren onder andere speciale stages voor cliënten, nieuwe (speel)toestellen, speciale hulpmiddelen zoals een rolstoelfiets e.d.  Helpt u mee?

De stichting richt zich op het werven van fondsen om de doelstellingen te kunnen verwezenlijken. De gelden kunnen afkomstig zijn van particuliere donateurs (eenmalig of periodiek), het bedrijfsleven, actievoerende scholen, stichtingen, serviceclubs en medefinancieringsorganisaties. 

Wil je een bijdrage leveren of wil je meer informatie over de stichting? Kijk dan op stichtinggraniet.nl.

Steun Stichting Arduin

Naast de vriendenstichting heeft Arduin ook een eigen stichting, 'Steun Stichting Arduin'.