Geschiedenis van Arduin

Arduin is een stichting die op 23 mei 1995 werd opgericht vanuit de gedachte dat mensen met een beperking een zo normaal mogelijk leven moeten kunnen leiden. Wij ondersteunen ze daarbij in wonen, werk en vrijetijdsbesteding. Met als doel maximale kwaliteit van bestaan voor al onze cliënten.

Ons streven is dat al onze cliënten gedecentraliseerd en kleinschalig wonen, middenin de Zeeuwse samenleving. Onze ondersteuning is daarbij gebaseerd op drie duidelijke pijlers: de cliënt kan zoveel mogelijk zelf kiezen, de cliënt kan zichzelf ontwikkelen en de cliënt is onderdeel van de samenleving. Dit alles vanuit de opvatting: ‘gewoon wat kan, speciaal wat moet’. Naast het dagelijks ondersteunen van onze cliënten, ontwikkelt Arduin kennis en ervaring op het gebied van opleiding en ondersteuning van mensen met een beperking. Zo draagt Arduin, zowel nationaal als internationaal, bij aan de transitie in de zorg, aan de participatiemaatschappij, aan nieuwe wetenschappelijke inzichten en technische ontwikkelingen.