Bestuur

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijke van het totale beleid van Stichting Arduin. De Raad van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. De Raad van Bestuur delegeert waar nodig, met behoud van verantwoordelijkheid, taken en bevoegdheden in de organisatie. 

Raad van Bestuur wordt gevormd door Dhr. G.AW.M.(Gerton) Heyne per 5 oktober 2018.  

Samenstelling Raad van Toezicht

De heer J.C. Broertjes, voorzitter (tot 14-11-2026)
De heer M.J. van Dijke, vice voorzitter (tot 1-1-2027)
Mevrouw G. van den Berg, lid (tot 1-1-2026)