ANBI gegevens

Stichting Arduin is een door de Belastingdienst erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat donaties aan Arduin onder voorwaarden aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting.