Aanscherping bezoekregeling cliënten

23 maart 2020

De Raad van Bestuur van ‘s Heeren Loo heeft besloten de bezoekregeling aan te passen naar een “nee, tenzij” regeling voor alle cliënten die wonen in een locatie van ’s Heeren Loo. Dit betekent dat alle cliënten vanaf maandag 23 maart geen fysiek bezoek meer mogen ontvangen.
logo shl

Dit moeilijke besluit is genomen om verdere verspreiding zo veel mogelijk tegen te gaan, om onze cliënten gezond te houden, onze medewerkers in staat te blijven stellen voor de cliënten te zorgen en ook u als verwanten te beschermen. We begrijpen dat dit een maatregel is met veel persoonlijke gevolgen. Medewerkers op de locaties vragen we er alles aan te doen cliënten en hun naasten op andere manieren met elkaar in contact te brengen.  

 

Wat bedoelen we met “nee, tenzij” 

Mocht na overleg, met o.a. een gedragswetenschapper en een wijkverpleegkundige, blijken dat het bezoek van groot belang is voor het welzijn van de cliënt, dan kan er een uitzondering gemaakt worden. Wanneer er is besloten dat bij uitzondering bezoek is toegestaan, gelden de richtlijnen: beperkt bezoek, liefst buiten de woning, als dat niet mogelijk is op de eigen kamer van de cliënt.  

 

Cliënten op bezoek 

Er zijn cliënten die soms bij ouders en familieleden verblijven of bij ze op bezoek gaan. Voor de veiligheid van alle betrokkenen is besloten dat cliënten die nu ergens ander willen verblijven, lang of kort, daar dan blijven tot de verscherpte maatregelen opgeheven worden. Dat betekent in ieder geval tot 6 april, maar afhankelijk van de ontwikkelingen kan dit ook later worden. Concreet betekent dit dat als een cliënt nu op bezoek gaat bij een ouder, verwant of familielid, hij of zij daar moet blijven. Ook voor deze situatie geldt “nee, tenzij”.