Terugblik op de eerste Ontmoetingssessies

25 juli 2019

De eerste ’s Heeren Loo Ontmoetingssessies zijn achter de rug. Op 18, 25 en 26 juni waren er 3 bijeenkomsten met ouders, verwanten en medewerkers in Goes, Middelburg en Vlissingen. Het eerste deel stond in het teken van kennismaking met Roland Stavorinus (Regiodirecteur) en Peter Mooibroek (Directeur Bedrijfsvoering) en met ’s Heeren Loo. Het tweede deel gingen we uiteen in kleinere groepjes en gingen we met elkaar in gesprek over: wat vinden we goed gaan, wat kan beter en waar zouden we mee moeten stoppen. Wilt u de presentatie van Roland en Peter en het filmpje over de koers nog eens bekijken?
Ontmoetingssessie juni 19 Middelburg

Wat gaan we doen met alle informatie?

De komende tijd gaat een groepje aan de slag om alle informatie, die we tijdens de sessies verzameld hebben, samen te voegen en te analyseren. Vervolgens gaan we kijken welke punten al meegenomen zijn in het continuïteitsplan en welke nog niet en wat we daarmee willen doen. Daarbij gaan we ook kijken naar een prioritering, want we kunnen natuurlijk niet alles in een keer oppakken. In de volgende ontmoetingssessies in oktober (data en informatie staan in de volgende Nieuwsflits) komen we hierop terug.

Woordenwolk

Tijdens de Ontmoetingssessies hebben we met elkaar een woordenwolk gecreëerd. We stelden via de Mentimeter de vraag aan welke woorden u denkt bij 'zorg aan cliënten in de nabije toekomst?'. Daar kwam elke sessie een mooie woordenwolk uit. Hieronder vindt u die van Goes. Veel woorden kwamen bij de sessies in Middelburg en Vlissingen ook terug. Wat we daar ook veel zagen waren de woorden: Communicatie, Geluk, Professionaliteit, Plezier, Verantwoorde zorg en Goed wonen. 

 

woordenwolk goes

Relevante links
Presentatie van Roland Stavorinus en Peter Mooibroek
Filmpje Koers 2018-2021 van ’s Heeren Loo