Inspectiebezoek Golsteinseweg

25 juli 2019

De situatie van Aagtekerke wakkerde in 2018 de aandacht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) voor Arduin aan. Zij bezochten meer locaties en gaven ons aanwijzingen om de kwaliteit van zorg en behandeling beter te maken. Zij vroegen ons om elk kwartaal schriftelijk te rapporteren over de voortgang en de resultaten van de verbetermaatregelen die wij beloofden.
clipbord

Onaangekondigd bezoek

In het gesprek over de eerste voortgangsrapportage, vroeg de Inspectie aan onze directeuren Roland Stavorinus en Peter  Mooibroek waar die verbeteringen nu al merkbaar zijn. Aan die locaties zouden zij hun volgende onaangekondigde bezoek willen brengen. We gaven hen vier adressen en afgelopen 18 juni kwamen zij, onaangekondigd, naar de Golsteinseweg in Middelburg. Het was voor ons allemaal een spannender bezoek dan hun eerdere. Stel je voor dat de Inspectie toch een onvoldoende zou geven voor een locatie waarvan wij zeiden dat het er echt beter ging? 

Tevreden en positief

Zoals gewoonlijk sloten de inspecteurs hun bezoek af met een korte terugkoppeling van hun bevindingen. Zij waren tevreden en positief over wat zij die dag zagen en hoorden. Dat de medewerkers de cliënten goed kenden, inclusief hun mogelijkheden en hun beperkingen. Dat de training in Triple C en “Samen op en onderweg” duidelijk hun vruchten afwierpen. Zij noemden de medewerkers enthousiast, gemotiveerd en creatief in het zorgen voor veiligheid voor cliënten en henzelf. Zij merkten dat medewerkers goed op weg waren in methodisch werken en in het met elkaar terugblikken op hun handelen, daarvan wilden leren. Samengevat vond de IGJ dat dit inderdaad een locatie was waar ze op hoopten: verbeteringen waren hier zichtbaar. Natuurlijk zijn er nog stappen te zetten maar ook de Inspectie was blij dat zij deze vooruitgang konden vaststellen. 

Website IGJ

Op de site van de Inspectie staat veel interessante informatie over wat zij doen en waar hun werk op gebaseerd is. Ook rapporten van hun toezichtbezoeken kunt u  daar teruglezen. Ga er eens kijken en lees dan ook dat de Inspectie niet anders wil dan wat u, jij en ik willen: een goede kwaliteit van zorg en behandeling voor iedere inwoner van Nederland. (www.IGJ.nl)