Bericht van de Cliëntenraad

25 juli 2019

's Heeren Loo heeft landelijk een Centrale Cliëntenraad en iedere regio heeft een regioraad. Een regioraad moet bestaan uit een deelraad met vertegenwoordigers én een deelraad met cliënten. In Zeeland wordt nog gewerkt aan oprichting van een cliëntendeelraad. De vertegenwoordigersdeelraad Zeeland is er al wel, dat is de oude cliëntenraad van Arduin.
clientenraad 2019

Samenstelling

René Molenaar (onafhankelijk voorzitter), Elly Mous-Heijboer (plv. voorzitter), Josephine van Belzen, Rinus de Kok, Sandra van der Waal, Ellen Kengen, Aart de Groot. E-mailadres: cliëntenraad@arduin.nl De raad zet zich in om de belangen van cliënten te behartigen in algemene zin. Daarvoor is het belangrijk dat zij gevoed worden met signalen die daarbij kunnen helpen. Als ze veel signalen krijgen over een bepaald onderwerp, kan dat leiden tot bespreking met de directie. De Cliëntenraad is niet in positie om persoonlijke belangen te behartigen.