Logopedist Arduin kan ondersteuning bieden bij autisme

6 maart 2019

Eén van de minder bekende taken van logopedisten is ondersteuning bieden aan mensen met autisme. Daarom staat dit thema centraal tijdens de Dag van de Logopedie op 6 maart 2019.
Logo Arduin

Eén op de honderd Nederlanders heeft autisme. Mensen met wat officieel heet ‘een stoornis in het autistisch spectrum’ hebben moeite met communiceren. Ze worden vaak verkeerd begrepen. Contacten met anderen te leggen vinden ze lastig. Ze zijn vaak sociaal onhandig en vallen bijvoorbeeld anderen steeds in de rede. Of ze nemen iets letterlijk dat figuurlijk is bedoeld. Bij de vraag ‘Wat is er aan de hand?’ kijken ze naar hun handen. Voor iemand met autisme is inhoud en gebruik van taal ingewikkeld. Dat heeft niets te maken met intelligentie of sociale omgeving. 

Logopedist

Een logopedist kan veel betekenen voor mensen met autisme. “Ze worden vaak verkeerd begrepen en hebben moeite om contact te leggen. Deze problemen zijn een gevolg van een andere hersenstructuur, waardoor ze dingen op een andere manier begrijpen. Mensen met autisme willen vaak concreet en functioneel contact. Zomaar gezellig babbelen vinden ze vaak minder prettig,” zegt Anke van Wijk, logopedist met master autisme.

Wat doet de afdeling logopedie van Arduin?

Arduin heeft te maken met cliënten met een verstandelijke beperking en mogelijk kenmerken van een stoornis in het autistisch spectrum. De logopedisten onderzoeken wat iemand begrijpt van de taal. Bijvoorbeeld op welk niveau begrijpt de cliënt zinnen en hoe groot is de woordenschat? Ook het gebruik van de taal in de communicatie kan worden onderzocht; de pragmatiek heet dat. Welke communicatieve vaardigheden gebruikt iemand, bijvoorbeeld om te groeten of informatie te vragen. Aan de hand van de uitslagen kan de logopedist van Arduin een passend communicatieadvies opstellen.

Samenwerking

De logopedisten werken nauw samen met de gedragsdeskundigen en indien nodig met de arts of AVG. Zij kunnen de supportmedewerkers coachen in het omgaan met de persoon met autisme. Vaak is een duidelijke structuur belangrijk en zorgen de logopedisten voor een planbord en de picto’s. De methode die wordt gebruikt is  Geef me de vijf van Colette de Bruin. Daarin komt naar voren dat feitelijke communicatie belangrijke is.  Bijvoorbeeld duidelijk aangeven wat de persoon gaat doen, geen ruis, niet teveel details en grapjes.

De logopedisten van Arduin hebben informatieavonden van Colette bijgewoond en gaan de cursus volgen. Op deze manier helpt Arduin onze cliënten met kenmerken van een stoornis in het autistisch spectrum  beter te kunnen behandelen en begeleiden en het team beter te coachen in het omgaan met en het ondersteunen van cliënten met deze stoornis.