Continuïteitsplan: publieksversie

15 maart 2019

Zoals wellicht bij u bekend, hebben we een plan gemaakt voor Arduin: het Continuïteitsplan. Dit plan geeft aan welke acties noodzakelijk zijn om de zorg aan onze cliënten te kunnen blijven bieden vanuit een financieel gezonde organisatie.
Logo Arduin

Dit Continuïteitsplan is een omvangrijk document. Voor ouders/verwanten, voor medewerkers en voor overige relaties van Arduin hebben we een kortere publieksversie (.PDF) gemaakt. Binnenkort zal ook een cliëntversie van het plan worden verspreid.