Wijziging in raad van toezicht Arduin

20 november 2018

Middelburg, 20 november 2018 – Mevrouw G. Verbeek vertrekt als lid van De Raad van Toezicht van Stichting Arduin, aangezien deze functie niet langer verenigbaar is met een andere functie die zij thans bekleedt.
Logo Arduin

Het onlangs per 1 januari 2019 benoemde nieuwe lid de heer drs. J.C. Broertjes neemt per direct de werkzaamheden van mevrouw Verbeek over. Broertjes was tot 1 november jl. voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. van het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.