PERSBERICHT Rapportage Inspectie ondubbelzinnig: Arduin moet voortvarend aan de slag met verbeteracties

17 oktober 2018

Middelburg, 17 oktober 2018 – In haar vandaag gepubliceerde definitieve rapport over de inspectiebevindingen bij Arduin (locatie behandelcentrum Aagtekerke) wijst de Inspectie Gezondheidszorg en jeugd (IGJ) op een flink aantal verbeterpunten. Het gaat dan hoofdzakelijk om verbetering van de zorg, de cliënt- en medicatieveiligheid en het kennisniveau bij medewerkers. Direct na de aanwijzing door IGJ medio september is binnen Arduin gestart met het opvoeren van het tempo en het uitbreiden van haar verbeterprogramma Arduin 2.0.
Logo Arduin

De krapte op de arbeidsmarkt voor zowel zorgmedewerkers als medisch specialisten speelt Arduin gedurende langere tijd parten. Voor de zomer van dit jaar is een cliëntenstop afgekondigd en is de werving van nieuwe medewerkers geïntensiveerd. Sindsdien zijn er 38 nieuwe medewerkers aangetrokken en keerden oud-werknemers terug bij Arduin.   De samenwerking met de andere zorgaanbieders in Zeeland heeft een impuls gekregen en voor de korte termijn zijn er oplossingen gevonden om goede zorg voor onze cliënten te borgen.  Daarnaast is Arduin ook in gesprek met landelijk zorgaanbieder ’s Heeren Loo over ondersteuning.    Arduin is gehouden om in voortgangsrapportages de IGJ nauwgezet en concreet op de hoogte te houden van de progressie in het verbeterprogramma. De organisatie gaat ook de communicatie met medewerkers, cliënten/verwanten en de cliëntenraad opvoeren.