PERSBERICHT: Herplaatsing cliënten Arduin goed verlopen

1 oktober 2018

Stichting Arduin heeft alle zes cliënten van het behandelcentrum in Aagtekerke die moesten worden overgeplaatst, goed kunnen onderbrengen. Deze herplaatsing is gedaan in nauw overleg met collega-organisaties, de cliënten zelf en hun verwanten. De overplaatsing is het gevolg van een maatregel van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). De IGJ heeft deze maatregel opgelegd na intern onderzoek in Aagtekerke.
Logo Arduin

Voor twee cliënten is een geschikte plaats gevonden bij een andere zorginstelling in Zeeland, voor beide andere is dat buiten Zeeland. Voor twee cliënten is op uitdrukkelijk verzoek van de ouders extra zorg en ondersteuning vanuit Arduin gecreëerd, waardoor ze niet naar een andere zorginstelling overgeplaatst hoeven te worden. Voor de overige cliënten van het behandelcentrum is de veiligheid geborgd.  

Zorgaanbieder Arduin is in geheel Zeeland actief met relatief kleine woonlocaties voor cliënten met een complexe gedragsproblematiek. Bij Arduin werken ruim 1.000 medewerkers, verdeeld over 160 locaties.