PERSBERICHT Bestuurder Arduin kondigt vertrek aan

22 september 2018

Middelburg, 22 september 2018 – De bestuurder van Arduin, Peter van Wijk heeft vanmorgen tijdens een persconferentie bekend gemaakt uiterlijk 1 januari 2019 terug te treden. Deze termijn biedt voldoende tijd om een tijdelijke, tweede bestuurder te werven voor een positie naast de huidige bestuurder en deze in te werken. De Raad van Toezicht maakte gisteren bekend hiervoor een vacature te hebben gesteld.
Logo Arduin

Tijdens de persbijeenkomst hebben de voorzitters van Cliëntenraad, Ondernemingsraad, Raad van Toezicht met de bestuurder gezamenlijk een toelichting gegeven op de huidige stand van zaken binnen Arduin. Zo is er uitstel verkregen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd tot 1 oktober voor het verhuizen van de cliënten van het Behandelcentrum in Aagtekerke. Eén cliënt is reeds verhuisd, de andere 5 worden komende week verhuisd.