Hitteprotocol voor cliënten en medewerkers

23 juli 2018

We genieten van het mooie, zonnige weer. Alleen kan de aanhoudende hitte ook tot klachten leiden. We kunnen oververmoeid raken, minder geconcentreerd zijn, hoofdpijn krijgen of oververhit raken. Dat willen we natuurlijk zoveel mogelijk voorkomen. Iedereen kan last krijgen van deze klachten, zowel onze medewerkers als onze cliënten. Daarom is het hitteprotocol van start gegaan. In dit protocol wordt eerst kort ingegaan op de landelijke kaders, vervolgens worden de maatregelen toegelicht die binnen Stichting Arduin genomen worden.
Zomer cliënt met medewerker