Behandeling bij Arduin

Cliënten die bij ons wonen kunnen ook behandeling krijgen. Je hebt daar als cliënt een WLZ indicatie nodig inclusief behandeling. Aan alle woningen van Arduin is een gedragsdeskundige verbonden. Andere disciplines die wij als Arduin bieden, vind je onder Gezondheidscentrum

Heb je behandeling nodig? Bijvoorbeeld iemand die je helpt bij je gevoelens, zoals bang of boos? Of iemand die je helpt om beter te kunnen lopen? Dat kan bij Arduin. Je kan hiervoor naar de:

  • Dokter (AVG-arts)
  • Fysiotherapeut
  • Logopedist
  • Bewegingsagoog
  • Gedragsdeskundige (psycholoog en orthopedagoog)
  • Psychomotorische Therapie (PMT)

Natuurlijk werken de behandelaars samen om jou zo goed mogelijk te helpen. We kijken goed naar wat jij wilt en nodig hebt en kijken samen naar wat de beste behandeling is. Natuurlijk kan dit ook wel eens veranderen. Daarom kijken we hier steeds opnieuw naar.