Kindercentrum SAM

Kindercentrum ‘Samen anders, met elkaar!’ (SAM) richt zich op de begeleiding en ondersteuning van kinderen en hun ouders. Zelfbepaling en ontwikkeling zijn hierbij belangrijke begrippen om het kind met een verstandelijke beperking te laten meedoen in de samenleving. SAM biedt deze ondersteuning op maat op het kindercentrum in Middelburg.

Kinderen die spelen op het plein

De beste ondersteuning voor jouw kind

Samen stellen we een individueel participatieplan voor jouw kind op. Hierin staan alle doelen omschreven met betrekking tot de ontwikkeling van jouw kind. De medewerkers van Arduin bieden deskundige begeleiding en ondersteuning aan het kind voor het behalen van de gestelde doelen. Kinderen kunnen 7 dagen per week begeleiding ontvangen. In het kindcentrum krijgen zij activiteiten aangeboden om zich verder te ontwikkelen en komen ze in contact met andere kinderen. 

Er zijn verschillende deskundigen verbonden aan SAM, namelijk:

 • Psycholoog/orthopedagoog
 • Fysiotherapeut
 • Logopedist
 • Psychomotorisch therapeut (PMT)
 • Spelbegeleider
 • Remedial teacher (RT)
 • Bewegingsagoog
 • Arts voor verstandelijk gehandicapten (AVG)
 • Wijkverpleegkundige
 • Pedagogisch geschoolde supportmedewerkers.

Ook kan Arduin vanuit SAM ondersteuning bieden bij verpleegtechnische handelingen en specifieke zorgvragen.

Ambulante ondersteuning

Daarnaast kan SAM ondersteuning bieden bij:

 • onderzoek, observatie en advies aan gezinnen en instanties
 • coördinatie van zorg en ondersteuning bij participatieprocessen in de wijk
 • thuisondersteuning (opvoedingsadvies, begeleiding thuis)
 • vakantieopvang
 • logeren
 • zorg in de klas, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf.

Kijk voor meer informatie hierover op de pagina Ambulante ondersteuning of bij logeren en vakantieopvang.